Regulamin

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym siestameble.pl

 

 

§ 1

Słownik pojęć

 

 1. Sprzedawca – Aleksandra Rudzka-Miazga, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:

  Artecco Aleksandra Rudzka - Miazga
  ul. Mogilska 68/6,
  31-546 Kraków

  Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki nr 37/2008, NIP: 6751060796, REGON: 120599219.
   

  Konto bankowe:
  91 1090 1665 0000 0001 3403 9481
  w Banku Zachodnim WBK S.A.

   

 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną http://siestameble.pl/, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.

 3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).

 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

 5. Regulamin – niniejszy regulamin.

 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

 7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności meble oraz wyposażenie wnętrz.

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę towarów.

 9. Newsletter – elektroniczna forma informacji rozsyłanej za pomocą poczty elektronicznej do Kupujących oraz innych użytkowników Sklepu.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.

 2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

 3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.

 4. Sprzedawca może porozumiewać się Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt”, pocztę e-mail (twoje@luxmeble.eu), telefonicznie pod numerem 887 553 104 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00, oraz pisemnie listem na adres Sprzedawcy.

 5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.

 6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

 7. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są wolne od wad.

 8. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

 9. Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie całej Polski.

 10. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.

 11. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Kupujący może się zarejestrować (założyć konto w Sklepie). Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.

 12. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o towarze).

 13. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Kupujący sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Kupujący, którzy chcą skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu wyłącznie na adres wcześniej ustalony ze Sprzedawcą. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Kupujący.

 

§ 3

Składanie zamówień

 

 1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz.

 2. W celu złożenia Zamówienia poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Do koszyka”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, aż do kliknięcia przycisku „ZAMAWIAM – Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje: 

1) niezwłocznie (w ciągu 1 dnia roboczego) e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia, ze statusem „Zamówienie oczekuje na potwierdzenie sprzedawcy”,

2) w ciągu maksymalnie 2 (dwóch) dni roboczych od potwierdzenia złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail, zawierającą wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów. Zamówienie zmienia wówczas status na „Zamówienie potwierdzone do realizacji”.

 1. Zamówienia złożone w soboty, niedziele lub święta będą potwierdzone w pierwszym dniu roboczym.

 2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

 1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (nr 91 1090 1665 0000 0001 3403 9481)  w Banku Zachodnim WBK S.A., 3 Oddział w Krakowie),

 2. przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu Platnosci Shoper (świadczonych przez Blue Media  S.A., ul. Władysława Łokietka 79 • 31-280 Kraków, NIP: 9452156998 • REGON: 121495203),

 3. Dostępne formy płatności elektronicznych, którymi można realizować płatność:
  Karty płatnicze:

  Visa
  Visa Electron
  MasterCard
  MasterCard Electronic
  Maestro

 1. gotówką za pobraniem – w przypadkach indywidualnie ustalonych z Kupującym.

 1. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, określonego zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

 2. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w formularzu Zamówienia). Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego. Informacja o koszcie dostawy Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego informacji, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 Regulaminu.

 

§ 4

Realizacja zamówień

 

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza Zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).

 2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia formularza Zamówienia Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli złożenia Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 7 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

 3. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po otrzymania przez Kupującego informacji, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 Regulaminu. W przypadku płatności przelewem procedura realizacji Zamówienia uruchomiona zostaje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.

 4. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania konta rozliczeniowego Sprzedawcy i realizowany zgodnie z procedura opisana w par.4 pkt 5.
 5. Termin realizacji Zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od otrzymania informacji, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 Regulaminu do chwili skompletowania wszystkich składowych Zamówienia, przygotowania Towaru do wysyłki oraz jego dostarczenia do kupującego i wynosi:

1) 7 dni roboczych w przypadku Towarów znajdujących się na stanie magazynowym Sprzedawcy.

2) 14 dni roboczych w przypadku Towarów importowanych znajdujących się na stanie magazynowym Sprzedawcy.

3) w terminie indywidualnie ustalanym bezpośrednio z Kupującym w przypadku pozostałych Towarów oraz Towarów importowanych na zamówienie lub produkowanych na zamówienie.

 1. Zamówienie na Towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości Zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów, chyba że ustalono z Kupującym inaczej.

 2. Przy każdym Towarze uwidoczniona została informacja o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę. Informację tę należy traktować orientacyjnie. Wiążący termin realizacji Zamówienia Sprzedawca podaje w informacji, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 Regulaminu.

 3. W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany poprzez pocztę e-mail.

 4. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

 5. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce (nadanej listem zwykłym niepoleconym).

 6. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

 7. Sprzedawca realizuje dostawę towarów w następujący sposób:

 1. na terenie miasta Krakowa – własnym transportem Sprzedawcy lub firmą kurierską,

 2. poza granicami miasta Krakowa – przez firmę kurierską lub w inny sposób uzgodniony z Kupującym.

 1. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

 

§ 5
Rękojmia i gwarancja

 

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

 2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

 3. Reklamacja może być złożona osobiście w siedzibie Sprzedawcy lub pisemnie listem na adres Sprzedawcy.

 4. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

 5. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

 6. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.

 7. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca wskaże inny adres.

 8. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 9. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

 10. Towary sprzedawane w Sklepie nie posiadają gwarancji, tj. Kupujący może wykonywać swoje uprawnienia wynikające z wad Towaru tylko na podstawie rękojmi.

 

§ 6

Odstąpienie od umowy

 

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe.

 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.

 4. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie. W przypadku płatności kartą za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

 7. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 7

Ochrona danych osobowych i prywatności

 

 1.  

  Szanowny Użytkowniku,

  W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych poniżej przekazujemy Ci informacje o tym w jaki sposób Artecco, będąca operatorem platformy on-line w domenie www.siestameble.pl, przetwarza Twoje dane osobowe oraz jakie uprawnienia w związku z tym Ci przysługują.

   

  Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych jest Artecco z siedzibą w Krakowie przy ul. Mogilska 68/6.

   

  Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez www.luxmeble.eu?

  Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez www.siestameble.pl, możesz skontaktować się z nami, pisząc do nas na adres email biuro@artecco.pl.

   

  Od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas zakładania konta na stronie www.group.artecco.pl, jak i później, podczas korzystania przez Ciebie z platformy www.siestameble.pl

   

  W jakim celu i na jakiej podstawie www.group.artecco.pl przetwarza Twoje dane osobowe?

  Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów:

  • umożliwienia Ci korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia Ci możliwości pełnego korzystania z www.siestameble.pl

  • umożliwienia Ci założenia i zarządzania Twoim kontem oraz umożliwienie monitorowania zamówień i ich historii;

  • umożliwienia przeprowadzania i realizacji transakcji w ramach Artecco;

  • umożliwienia wystawienia opinii, recenzji czy komentarzy;

  • rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących usług

  • świadczonych w ramach Artecco;

  • zapewnienia możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje;

  • obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz;

  • kontaktowania się z Toba w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług;

  • rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta.  Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

  Przetwarzać Twoje dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w

  celach:  • analizowania i zarządzania Twoją aktywnością na stronie internetowej www.group.artecco.pl celem dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji;

  • dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem hostingu www.siestameble.pl

  • prowadzenia działań marketingowych własnych usług;

  • zapewnienia obsługi usług płatniczych;

  • zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu;

  • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi,

   

  Siestameble.pl jest uprawniona przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu:

  • otrzymywania i wyświetlania Twoich komentarzy dotyczących zakupów produktów

  • zapisywania danych w plikach cookies;

  • gromadzenia danych ze strony www.

   

  Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili w taki sam sposób, jak jej udzieliłaś/eś.  Czy musisz podać www.group.artecco.plswoje dane osobowe?

  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie celu zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy, tj. imię, nazwisko, adres e-mail. Jeśli nie podasz powyżej wskazanych danych osobowych, nie będzie możliwym zawarcie z Tobą umowy. Podanie przez Ciebie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

   

  Jakie masz uprawnienia wobec www.group.artecco.pl?

  Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Ci prawa: prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

   

  Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez www.group.artecco.pl; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający www.group.artecco.pl sprawdzić prawidłowość Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne www.siestameble.pl ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie www.siestameble.pl są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

   

  Możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

   

  W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

   

  Komu www.group.artecco.pl udostępnia Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim.  Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?

  www.siestameble.pl przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia.

  Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

   

   Do jakich państw trzecich lub organizacji międzynarodowych www.siestameble.pl przekazuje Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe nie są przekazywane państwom trzecich i organizacją międzynarodowych.

   

 2. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies.

-

§ 8

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu http://siestameble.pl/ (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 25.05.2018 r. Regulamin obowiązujący do dnia 24.05.2018 r. jest do pobrania http://group.artecco.pl/SiestaOld2016.pdf

 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:

 1. udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu,

 2. przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,

 3. dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl